Leden Adviesraad Sociaal Domein

Solliciteer nu

Leden Adviesraad Sociaal Domein

Woon je in Rijswijk en wil je meedenken met de gemeente? 

Dan zoeken wij jou! Als lid van de Adviesraad Sociaal

Domein adviseer jij de gemeente op het gebied van meedoen, zelfstandig leven, wonen met zorg en veilig opgroeien in Rijswijk. 

Wat ga je doen?

Wat doet de Adviesraad?                                                                                                                               De Adviesraad Sociaal Domein komt op voor alle inwoners van Rijswijk. De leden van de Adviesraad denken daarbij als inwoner van Rijswijk mee over het beleid dat voor het Sociaal Domein ontwikkeld wordt. Om dat te kunnen doen heeft de Adviesraad veel contact met inwoners en (maatschappelijke) organisaties die werken in Rijswijk. Zo weten ze wat er leeft onder (kwetsbare) inwoners. De Adviesraad bestaat uit twaalf leden, een secretaris en een voorzitter. De Adviesraad is op zoek naar meerdere vrijwilligers en een jeugdlid die zich zullen bezig houden met diverse hulpvragen.

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein zet jij je in voor inwoners van Rijswijk met een hulpvraag binnen het sociaal domein. Denk hierbij aan ondersteuning rond werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd, mantelzorg etc.. Je praat mee, denkt mee en geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. Zo zorg jij ervoor dat het beleid aansluit bij de behoefte van de inwoners. Zo kunnen zij op basis van zelfredzaamheid optimaal meedoen in de samenleving.

Wie ben jij?

De kernwaarden van de gemeente Rijswijk zijn toewijding, betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid. Die waarden zien we graag ook in jou terug. Verder kun je jouw werk als lid van de Adviesraad Sociaal Domein goed én met plezier doen als je voldoet aan dit profiel:

• Je woont in Rijswijk;
• Je bent geen formele vertegenwoordiger van belangengroepen of -organisaties;
• Je hebt geen binding met professionele aanbieders van aan de gemeente en/of het sociaal domein gerelateerde diensten;
• Je bent niet ambtelijk of bestuurlijk werkzaam voor de gemeente Rijswijk. Als lid van de adviesraad heb je op persoonlijke titel zitting in de Adviesraad Sociaal Domein;
• Je hebt kennis over of ervaring met de Wmo, de Participatiewet en/of de Jeugdwet en dan met name gericht op de Rijswijkse situatie;
• Je bent actief in netwerken met maatschappelijke organisaties en/of ervaringsdeskundigen in Rijswijk op één of meer terreinen waarover de Adviesraad Sociaal Domein adviseert;
• Je bent samenwerkingsgericht, communicatief vaardig en constructief en hebt ervaring met het lezen van ambtelijke stukken (beleid en wetgeving) en weet deze te vertalen naar de praktijk.
De gemeente Rijswijk zet zich in om inclusief te werven. Zo zorgen wij ervoor dat de Adviesraad Sociaal Domein een goede weerspiegeling is van de Rijswijkse samenleving.

Tijdsbesteding en vergoeding

Per jaar zijn er acht tot tien vergaderingen (ongeveer om de zes weken). De vergaderingen vinden altijd plaats op woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. De vergaderingen zijn hybride. Je kan dus zowel digitaal aansluiten als in het Huis van de Stad. Naar verwachting zal je elke zes weken twee dagdelen bezig zijn met jouw werkzaamheden als lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Je krijgt een vergoeding voor het werk wat je doet voor ASD. Daarnaast doe je nieuwe contacten op. Je vergroot je netwerk en doet kennis en expertise op over het Sociaal Domein.

Groei jij mee met Rijswijk?

Je inzetten voor Rijswijk betekent betrokken zijn bij een gemeente met een dorps karakter en grootstedelijke uitdagingen in een regio die altijd in beweging is. In Rijswijk kunnen 58.000 inwoners, ondernemers en bezoekers prettig én gezond wonen, werken én meedoen. De komende jaren groeit onze stad maar liefst met een derde. Als lid van de Adviesraad kan je jouw bijdrage leveren aan deze ontwikkeling en groei. Je zet hierbij de belangen van de inwoners centraal. Jouw ideeën en kennis kunnen we goed gebruiken. Groei jij met ons mee? 

Gemeente Rijswijk

Werken voor Rijswijk betekent werken voor een gemeente met een dorps karakter en grootstedelijke uitdagingen in een regio die altijd in beweging is. Hier kunnen 56.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond wonen, werken én meedoen. Onze missie is: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’.

De komende jaren groeit onze stad maar liefst met een derde. Dit stimuleert de verdere ontwikkeling van onze organisatie, voor onze huidige en toekomstige collega’s. Jouw ideeën en kennis kunnen we goed gebruiken. Groei jij met ons mee?

Wil je aan de slag voor Rijswijk?

Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden? En voldoe je aan bovenstaand profiel? Solliciteer dan uiterlijk 13 oktober 2023 mail je motivatie en CV naar  adviesraadsociaaldomein@rijswijk.nl, onder vermelding van vacaturenummer SB2354. 

Meer informatie

Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Wendy Smaal, secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein. Dit kan door te bellen naar 14 070.