Verhalen van collega's

Solliciteer nu

Verhalen van collega's

Onze collega’s vertellen je graag over waar ze plezier in hebben, welke kansen er liggen in Rijswijk en waarom het werk hen blijft boeien.

Laura van 't Loo

 werkconsulent jongeren 

'Ik vind het een uitdaging om mensen de andere kant van de medaille te
laten zien.
'

Simone Tjon
Sien Fat

jeugdconsulent toegang

'Jongeren uit deze regio die aandacht nodig hebben er weer bovenop helpen, daar doe ik het voor.'

Federico Tittoni

coördinator
Werkgevers Servicepunt Rijswijk

'Ik vind het een eer om inwoners van Rijswijk te helpen door hen een zet in de goede richting te geven om hun droom waar te maken!''

Milou Bol

junior projectleider gebiedsontwikkeling

‘Juist die relatief korte lijnen vind ik zo leuk en waardevol aan Rijswijk.’

Laura van ‘t Loo 
werkconsulent jongeren

Wat doe je bij de gemeente Rijswijk?
Ik werk als regieconsulent en werkconsulent jongeren bij het Werkgevers Servicepunt (WSP) in Rijswijk. Het WSP ondersteunt Rijswijkse werkzoekenden in hun ontwikkeling met als doel om hen weer aan het werk te krijgen, zodat ze weer in hun eigen inkomen kunnen voorzien.

Als werkconsulent jongeren ben ik verantwoordelijk voor jongeren onder de 27 jaar. Ik leer ze zo goed mogelijk kennen, zorg dat ze weer ‘werkfit’ worden en samen zoeken we naar een passende baan. We kijken aan de hand van die competenties of ze extra scholing nodig hebben. Indien nodig kunnen we ze dan aanmelden voor bijvoorbeeld een sollicitatietraining of werkervaringsplaats.

Met wie doe je dat?

Als werkconsulent val ik onder het Sociaal Domein van de gemeente Rijswijk. Het Werkgevers Servicepunt Rijswijk is samen met team van het Financieel Servicepunt Rijswijk (FSP) gevestigd op het industrieterrein in de Plaspoelpolder. Ik werk nauw samen met de accountmanagers, die contact hebben met werkgevers in de regio. Samen zorgen wij voor de perfecte match!

En waarom doe je dat?
Door mijn studie wist ik al dat ik iets wilde betekenen voor de maatschappij, een baan bij de gemeente was dan ook een logische keuze. Na mijn studie ben ik begonnen als trainee bij de gemeente Rijswijk. Tijdens het traineeship heb ik op verschillende afdelingen opdrachten uitgevoerd. Tijdens mijn laatste opdracht kwam ik vaak op het WSP, én ik voelde me hier meteen thuis. Bij het WSP waren ze nog op zoek naar collega’s, ik ben op gesprek geweest en werk hier nu nog steeds met erg veel plezier.

Binnen het Sociaal Domein krijg je te maken met inwoners van Rijswijk die ondersteuning nodig hebben op verschillende leefgebieden. Ik haal de meeste voldoening uit het helpen van mensen zodat zij weer zelfstandig in hun eigen inkomen kunnen voorzien. 

'Ik vind het een uitdaging om mensen de andere kant van de medaille te laten zien'.

Simone Tjon Sien Fat 
jeugdconsulent WMO

Wat doe je bij de gemeente Rijswijk?
Als jeugdconsulent WMO Jeugd werk ik vooral in de backoffice. Daar ben ik verantwoordelijk voor het afgeven van beschikkingen voor jeugdhulpverlening. De casemanagers gaan op huisbezoek en zien welke hulp een kind nodig heeft en voor hoe lang. Om die hulp ook daadwerkelijk in te zetten hebben ze natuurlijk officieel toestemming van de gemeente nodig. Dat gebeurt in de vorm van een beschikking en die geef ik af. Die hulp kan heel breed zijn. Van GGZ en hulp bij dyslectie tot crisisopvang. Kortom, alles wat met jeugd te maken heeft

Met wie doe je dat?
Ik samen met veel verschillende partijen. Met de zorgaanbieders om te kijken of alle gegevens kloppen en of er niks ontbreekt. Maar ook met het jeugdteam die echt bij de jongeren over de vloer komen. Dat contact maakt mijn werk extra afwisselend

En waarom doe je dat?
Jongeren uit deze regio die extra aandacht nodig hebben er weer bovenop helpen, daar doe ik het voor. Ik kan ze natuurlijk niet op de voet blijven volgen, maar soms hoor ik na verloop van tijd weer eens hoe het met een jongere gaat en hoe hij of zij terecht is gekomen. Als het dan de goede kant op gaat, ben ik ook blij dat we van betekenis zijn geweest.

‘Jongeren uit deze regio die aandacht nodig hebben er weer bovenop helpen, daar doe ik het voor.’


Federico Tittoni
coördinator Werkgevers ServicePunt Rijswijk

Wat doe je bij de gemeente Rijswijk?
Ik ben coördinator van het Werkgevers ServicePunt Rijswijk (WSP). Ik geef leiding aan een groep professionals die in de uitvoering hoofdzakelijk bezig is Rijswijkse inwoners te begeleiden naar werk. Ook vertegenwoordig ik het WSP in regionale samenwerkingsverbanden.

Met wie doe je dat?
Ik doe mijn werk vooral in samenwerking met mijn Rijswijkse WSP-collega’s, regionale collega’s en lokale partners.

Ons team is samengesteld uit een aantal functies: werkconsulenten begeleiden en motiveren onze klanten naar werk of een andere zinvolle tijdsbesteding. Onze (interne en externe) trainers verzorgen trainingen die klanten extra ondersteuning geven in hun ontwikkeling. Door middel van relatiebeheer met werkgevers zorgen de accountmanagers voor de vacatures die wij nodig hebben om onze klanten aan het werk te helpen.

Het WSP werkt samen met veel meer partners die op een of andere manier ons ondersteunen, zoals het Rijswijks werkgevers netwerk. Regionaal werken we bijvoorbeeld samen met WSP Haaglanden. Hierdoor kunnen wij vanuit Rijswijk profiteren van de kracht van de regio en ons gezamenlijk succes.

En waarom doe je dat?
Ik doe het vooral omdat het leuk is en omdat ik het een eer vind om inwoners van Rijswijk te helpen door hen een zet in de goede richting te geven om hun droom waar te maken!

‘Ik vind het een eer om inwoners van Rijswijk te helpen door hen een zet in de goede richting te geven om hun droom waar te maken!'

Milou Bol
junior projectleider gebiedsontwikkeling

Wat doe je bij de gemeente Rijswijk?
Ik werk als junior projectleider bij het programmabureau RijswijkBuiten. RijswijkBuiten is een voormalig glastuinbouwgebied waar een nieuwe en duurzame woonwijk met ruim 3500 woningen wordt gerealiseerd. Met een projectteam werken we samen aan de planvorming en realisatie van deze wijk. Daar komt een hoop bij kijken! Thema’s als mobiliteit, wonen, werken, duurzaamheid, groen, cultuurhistorie en de financiële haalbaarheid vormen allemaal ingrediënten die in de planvorming, stedenbouwkundige uitwerking en uiteindelijk de realisatie worden meegenomen.  En natuurlijk spelen de belangen van inwoners en ondernemers mee. Binnen mijn rol bewaak ik de integraliteit en sturing van de planontwikkeling, waarvoor ik actief externe partners en collega’s betrek.

Met wie doe je dat?
Ik werk samen met collega’s met verschillende expertises, van stedenbouwer, planeconoom, verkeerskundige tot ecoloog. Daarnaast werk ik samen en sta ik in contact met ontwikkelaars, externe adviesbureaus, inwoners en andere belanghebbenden. Ook schrijf ik adviezen voor het college van burgemeester en wethouders en sluit ik daarvoor weleens aan bij een overleg met de wethouder. Juist die relatief korte lijnen met het bestuur vind ik zo leuk en waardevol aan Rijswijk.

Ook zit ik in de ondernemingsraad van de gemeente Rijswijk. Samen met tien collega’s behartigen we het belang van het personeel op uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben tot het personeelsbeleid. Ik vind het erg leuk om zo de organisatie en bedrijfsprocessen te leren kennen, en daar samen met mijn collega OR-leden medezeggenschap in uit te oefenen!

En waarom doe je dat?
Tijdens mijn studie (Sociale Geografie) kwam ik al snel tot de conclusie dat ik opgedane kennis graag in de praktijk en maatschappij wilde toepassen. Van daaruit was de stap naar een lokale overheid snel gemaakt en solliciteerde ik voor het traineeprogramma van de gemeente Rijswijk.

Zo ben ik dus in Rijswijk beland, waar ik nu ook woon. Zo blijf ik betrokken bij én kan ik mij inzetten voor mijn directe omgeving. Daarnaast spreekt juist Rijswijk mij aan omdat het een relatief kleine gemeente is die midden in de Randstad ligt en daardoor te maken heeft met grootstedelijke vraagstukken. Daarnaast is door de omvang van de organisatie de afstand tussen teams en naar het bestuur klein, wat zorgt voor informeel contact en inzicht in wat er speelt in de organisatie. 

‘Juist die relatief korte lijnen vind ik zo leuk en waardevol aan Rijswijk.'


Solliciteer

Wil je ons team komen versterken als Collega's aan het woord? Dan horen we graag van je!